69 СУ „Димитър Маринов“ е вече част от партньорските училища на Сдружението

 

69 СУ „Димитър Маринов“ в кв. Дружба 1 е най-новото училище-партньор на Сдружение „Фридрих Шилер“, в което от новата 2023/2024 учебна година деца в първи клас, набор 2016ще имат възможност да изучават интензивно в извънкласна форма немски език. За първи път сдружението ще приложи методика за стартиране на ранно-езиково обучение по немски език за деца в първи клас, а не както до момента е практиката да се приемат деца от подготвителна група. Обучението ще е ежедневно, по два учебни часа, които ще се провеждат след редовните училищни часове. Сформираният клас от деца към Сдружението ще бъде целодневно ангажиран в училище, съответно с преподавател начална педагогика и преподавател в часовете за самоподготовка.
Децата, които желаят да се обучават към Сдружението е необходимо освен да бъдат приети в 1-ви клас в 69 СУ „Димитър Маринов“, да издържат успешно й теста за училищна готовност, подготвен от психолозите на Сдружението.
Приемът на учениците в първи клас на училищата-партньори се извършва от ИСОДЗ 1 клас, съгласно одобрени от Столична община критерии.


Важни срокове:
от 01.05. до 02.06.23 г. – Подаване на документи в офиса на Сдружението;
от 25.04. до 04.06.2023 г. (неделя включително) – Отразяване на кандидатурите за 1-ви клас от всеки родител в ИСОДЗ системата;
05.06.2023 – Затваряне на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата за обработка на данните;
06.06.2023 – Обявяване на класирането по училища;
10.06.2023 – Изпитът за училищна готовност за прием в Сдружението.


69 СУ „Димитър Маринов“
ж.к. Дружба 1
ул. “Чудомир Топлодолски” №2 (до пазара)
София
www.sou69.com