Сдружение “Фридрих Шилер”

научете още
l

Прием

i

Обучение

Програма

За сдружението

Сдружение “Фридрих Шилер” осъществява дейността си от 1993 година, като осигурява интензивно немско ранноезиково обучение по уникален за България модел. Ние не сме частно училище. Ние сме сдружение на родители, обединили се за бъдещето на децата си. Нашите цели не са финансови или стопански. Единственото, което желаем е високо ниво на обучение по немски език и култура за нашите деца. Благодарение на тази формула нашето Сдружение вече двадесет и осем години осигурява отлично качество на езиково обучение за деца от подготвителна група до седми клас.

Свържете се с нас

+359 884 153 478

schiller@schillerbg.org

Обучение. Семейство. Общност.

Сдружение Шилер е семейство в общността. Мястото, където децата не само учат немски език, а се запознават с немския бит, празници и култура и влизат неусетно в голямото семейство на Европа.

Често задавани въпроси

Частно училище ли е Сдружение "Фридрих Шилер"?

Не. Сдружение „Фридрих Шилер“ е обединение на родители, които искат децата им да получат качествено и достъпно обучение по немски език и да се запознаят детайлно с немската култура и традиции.

Има ли такса за обучението и какъв е размерът и?

Сдружението осигурява обучение на децата на членовете си. За да се финансира обучението, членовете заплащат членски внос. Размера на членският внос се определя от Общото събрание на Сдружението.

От каква възраст започва обучението по програмата на Сдружението?

От предучилищна група.

Има ли прием за обучението по програмата на Сдружението?

Да. Обучението започва след успешно полагане на входен тест.

Какво представлява входният тест?

Входният тест има за цел да установи степента на адаптивност и готовност на детето. Провеждането му и оценяването на резултатите се поверява на екип от психолози.

Осъществява ли се прием за първи и по-горни класове?

Да, но само в случаите, когато е необходимо запълването на освободени места.

Полага ли се изпит за прием в първи и по-горни класове?

Да. Изпита е по немски език и тест за адаптивност.