Сдружение “Фридрих Шилер”

научете още

Сдружение “Фридрих Шилер” е създадено през 1993 година по инициатива на родители, обединени около идеята да осигурят интензивно и качествено ранноезиково обучение по немски език на своите деца. С усърдие и ентусиазъм през годините Сдружението работи за изграждане на знания, любов към немския език и популяризиране на немските традиции и култура чрез прилагане на уникален за България модел. Учебният материал е адаптиран и изцяло съобразен с възрастта на децата, като се прилагат интересни и иновативни подходи за интуитивно и бързо възприемане на езика чрез игри, песни и приложни занимания при по-малките и с часове за слушане и четене с разбиране при по-големите. Вече тридесет години Сдружението работи в партньорство с държавните общински училища и съществува като организация с нестопанска цел благодарение на инициативността на родителите и отдадеността на учителите, водени от една-единствена цел – по-доброто бъдеще на децата.

Ние не сме частно училище или езикова школа. Ние сме едно голямо семейство, отдадено на мисията да осигури качествено чуждоезиково обучение на децата, с нужното внимание и индивидуален подход, за да творят, мислят и се развиват. Децата учат езика чрез преживяване и емоция!

Станете част от нас!

l

Прием

i

Обучение

Актуални съобщения

Списък с резултатите за прием в подготвителна група за учебната 2024/2025 г.  към Сдружение „Фридрих Шилер“

Списък с резултатите за прием в подготвителна група за учебната 2024/2025 г.  към Сдружение "Фридрих Шилер"   входящ номер точки 202403241030108 69,08 202403242050090 69,02 202403241060077 79,74 202403242060116 74,77 202403242060095 64,97 202403241050063 84,14...

Покана за Общо събрание на 14.04.2024г.

Управителният съвет на Сдружение „Фридрих Шилер“ свиква отчетно Общо събрание, на основание Чл. 33 от Устава си, на 14.04.2024 г. (неделя), от 08:30 часа в Аулата на Лесотехническия университет в гр. София, бул. „Климент Охридски“ 10, при следния дневен ред: Отчет на...

Свържете се с нас

+359 884 153 478

schiller@schillerbg.org

Обучение. Семейство. Общност.

Сдружение Шилер е семейство в общността. Мястото, където децата не само учат немски език, а се запознават с немския бит, празници и култура и влизат неусетно в голямото семейство на Европа.