Сдружение “Фридрих Шилер”

научете още

Сдружение “Фридрих Шилер” е създадено през 1993 година по инициатива на родители, обединени около идеята да осигурят интензивно и качествено ранноезиково обучение по немски език на своите деца. С усърдие и ентусиазъм през годините Сдружението работи за изграждане на знания, любов към немския език и популяризиране на немските традиции и култура чрез прилагане на уникален за България модел. Учебният материал е адаптиран и изцяло съобразен с възрастта на децата, като се прилагат интересни и иновативни подходи за интуитивно и бързо възприемане на езика чрез игри, песни и приложни занимания при по-малките и с часове за слушане и четене с разбиране при по-големите. Вече тридесет години Сдружението работи в партньорство с държавните общински училища и съществува като организация с нестопанска цел благодарение на инициативността на родителите и отдадеността на учителите, водени от една-единствена цел – по-доброто бъдеще на децата.

Ние не сме частно училище или езикова школа. Ние сме едно голямо семейство, отдадено на мисията да осигури качествено чуждоезиково обучение на децата, с нужното внимание и индивидуален подход, за да творят, мислят и се развиват. Децата учат езика чрез преживяване и емоция!

Станете част от нас!

l

Прием

i

Обучение

Актуални съобщения

Провеждане на втори изпит за прием в ПГ за учебната 2024/2025 г.

Уважаеми родители, поради големия интерес, УС на Сдружение „Фридрих Шилер“ взе решение за провеждането на втори изпит за прием в ПГ за учебната 2024/2025 г. Изпитът ще се проведе на 19.05.2024 г. в 145 ОУ "Симеон Радев", от 9 часа. Всеки родител/настойник, който желае...

Списък с резултатите за прием в подготвителна група за учебната 2024/2025 г.  към Сдружение „Фридрих Шилер“

Списък с резултатите за прием в подготвителна група за учебната 2024/2025 г.  към Сдружение "Фридрих Шилер"   входящ номер точки 202403241030108 69,08 202403242050090 69,02 202403241060077 79,74 202403242060116 74,77 202403242060095 64,97 202403241050063 84,14...

Свържете се с нас

+359 884 153 478

schiller@schillerbg.org

Обучение. Семейство. Общност.

Сдружение Шилер е семейство в общността. Мястото, където децата не само учат немски език, а се запознават с немския бит, празници и култура и влизат неусетно в голямото семейство на Европа.