Сдружение “Фридрих Шилер”

научете още

Сдружение “Фридрих Шилер” е създадено през 1993 година по инициатива на родители, обединени около идеята да осигурят интензивно и качествено ранноезиково обучение по немски език на своите деца. С усърдие и ентусиазъм през годините Сдружението работи за изграждане на знания, любов към немския език и популяризиране на немските традиции и култура чрез прилагане на уникален за България модел. Учебният материал е адаптиран и изцяло съобразен с възрастта на децата, като се прилагат интересни и иновативни подходи за интуитивно и бързо възприемане на езика чрез игри, песни и приложни занимания при по-малките и с часове за слушане и четене с разбиране при по-големите. Вече тридесет години Сдружението работи в партньорство с държавните общински училища и съществува като организация с нестопанска цел благодарение на инициативността на родителите и отдадеността на учителите, водени от една-единствена цел – по-доброто бъдеще на децата.

Ние не сме частно училище или езикова школа. Ние сме едно голямо семейство, отдадено на мисията да осигури качествено чуждоезиково обучение на децата, с нужното внимание и индивидуален подход, за да творят, мислят и се развиват. Децата учат езика чрез преживяване и емоция!

Станете част от нас!

l

Прием

i

Обучение

Актуални съобщения

Връчване на сертификати на учениците от седми клас

На 11.06.2024г. в актовата зала на 145 ОУ "Симеон Радев" се проведе тържествена церемония за връчване на сертификати на учениците от седми клас, обучаващи се в извънкласна форма на обучение към Сдружение "Фридрих Шилер".  Всички ученици успешно положиха и издържаха...

Списък с резултатите за прием в подготвителна група за учебната 2024/2025 г. към Сдружение „Фридрих Шилер“ втора дата

вх. номер резултат 3137 72.61 3150 81.17 3031 63.60 3122 68.53 3153 47.37 3144 74.80 3133 77.51 3146 69.61 3139 83.16 3131 63.12 3140 69.00 3145 49.60 3152 79.43 3117 42.25 3128 78.86 3081 78.25 3075 58.49 3110 76.30 3121 53.13 3115 71.15 3074 66.51 3114 42.85 3113...

Свържете се с нас

+359 884 153 478

schiller@schillerbg.org

Обучение. Семейство. Общност.

Сдружение Шилер е семейство в общността. Мястото, където децата не само учат немски език, а се запознават с немския бит, празници и култура и влизат неусетно в голямото семейство на Европа.