Прием в подготвителна група

Прием за учебната 2023/2024 година

 

на деца за извънкласна форма на изучаване на немски език към Сдружение „Фридрих Шилер“ в подготвителна група.


1. Условия и ред за кандидатстване

За прием в предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години в годината на кандидатстване и кандидати за обучение в едно от училищата-партньори на Сдружението:

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства трябва да  подаде следните документи:

IBAN: BG40BPBI79401043915501
BIC: BPBIBGSF
Получател: Сдружение Фридрих Шилер

Документи се подават в периода 01.02.-02.03.2023 г.

 • по електронен път на адрес: schiller@schillerbg.org
 • на място, в офиса на Сдружението, на адрес
  ТЦ „Сити Пойнт”, Младост 1, бул. „Александър Малинов“ № 23,  ет. 2, офис 80, в работни дни от 08:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата.

Тел. за информация: 0882 66 92 09 – Силвия Петкова,  0882 75 36 84 – Мая Петрова

В случай, че сте пропуснали срока за кандидатстване, моля свържете се с нас на горепосочените телефони.

При лично подаване на документите родителя/настойника получава входящ номер, уведомление за поверително обработване на лични данни, както и информация за датата и мястото за явяване на тестово изследване.

При подаване на документите по електронен път тази информация се връща по имейл в рамките на същия или следващия работен ден.


2. Съдържание на тестово изследване и процедура по подбор

Подборната процедура на кандидатите се провежда присъствено от екип специалисти, включващ педагози и психолози.

Тестовото изследване е в рамките на 30 мин. и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатстващите деца, които способстват за изучаването на чуждия език и за адаптиране към по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение на Сдружението. Въпросите са изцяло съобразени с възрастта на децата и съответстват на включените задачи в тестовите изследвания, които провеждаме, като: „Кой лети най-високо?“, „Кое животно лети най-бързи?“ и т.н.

Децата ще бъдат точкувани от двама независими изпитващи, като крайната оценка е средноаритметична.

УС приема и обявява на сайта на Сдружението списък на одобрените за обучение кандидати, класирани по низходящ ред на получената оценка. В случай на кандидатстващи братя и сестри близнаци при приемане на единия близнак се записва/т и другият/те близнаци.

ДАТА НА ИЗПИТ : 19.03.2023 год.


З. 3аписване на приетите деца

Децата, които са преминали успешно тестовото изследване и са одобрени за интензивна ранна чуждоезикова подготовка по немски език към Сдружението, се записват след обявяване на резултатите. Сроковете за записване ще бъдат обявени след провеждане на тестовото изпитване.

Дете издържало изпита при нас, не е с гарантиран прием в прилежащото училище и записването му за членство ще бъде след излизането и на класацията на съответното училище.

При записване родителят на детето подава заявление за членство по образец на Сдружението, в едно с декларация по образец на Сдружението и дава съгласието си за обработка на лични данни.

При условие, че е бил проведен присъствен тест, родителите имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на неодобрените деца през юни месец при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на един от следните имейл адреса – silvia.petkova@schillerbg.org или maya.petrova@schillerbg.org.

Копирането, заснемането, както и всяка друга форма на употреба и разпространение на съдържанието на тестовото изследване е строго забранено.

 

4. Насоки за подготовка на детето за тестовото изпитване

Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване за прием в подготвителни групи и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава. Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват в детските градини съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група. Специализирана подготовка на децата не е необходима.

Препоръчителна литература:

 • Играя и уча. Концентрация за трета подготвителна възрастова група, изд. Просвета/Loewe
 • Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! изд. Фют
 • Голяма книга за детската градина за 4-6 години и за 5-7 години, изд. Фют
 • Работна тетрадка за фина моторика Крокотак 5-7 години, изд. Крокотак
 • Книга със занимания и игри за деца в предучилищна възраст 5 – 7 години, изд. Крокотак
 • Уча, мога, знам: фина моторика и графични умения за деца от 5 до 7 години, изд. Раабе
 • Уча, мога, знам: графични умения за деца от 4 до 7 години, изд. Раабе
 • Азбука на мисленето – първа част

Внимание! Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата партньори се извършва от училищата-партньори, съгласно Наредбата на Столична община за прием в детските градини. Графикът на дейностите може да откриете на kg.sofia.bg.