Често задавани въпроси

Частно училище ли е Сдружение "Фридрих Шилер"?
Не. Сдружение „Фридрих Шилер“ е обединение на родители, които искат децата им да получат качествено и достъпно обучение по немски език и да се запознаят детайлно с немската култура и традиции.
Има ли такса за обучението и какъв е размерът й?

Сдружението осигурява обучение на децата на членовете си. За да се финансира обучението, членовете заплащат членски внос. Размера на членският внос се определя от Общото събрание на Сдружението.

От каква възраст започва обучението по програмата на Сдружението?
От предучилищна група.
Има ли прием за обучението по програмата на Сдружението?
Да. Обучението започва след успешно полагане на входен тест.
Какво представлява входният тест?
Входният тест има за цел да установи степента на адаптивност и готовност на детето. Провеждането му и оценяването на резултатите се поверява на екип от психолози.
Осъществява ли се прием за първи и по-горни класове?
Да, но само в случаите, когато е необходимо запълването на освободени места.
Полага ли се изпит за прием в първи и по-горни класове?

Да. Полага се изпит по немски език и тест за адаптивност.