Прием в 1-ви клас

     Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2024/2025 

 

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за външен прием в първи клас с обучение по немски език по програмата на Сдружението, подава следните документи:

  • Заявление за кандидатстване с декларация за запознаване и приемане на условията на Сдружението по приема на деца –  по образец на Сдружението;
  • Копие на Акт за раждане на детето;
  • Запознай се с уведомлението за поверително третиране на лични данни оттук
  • Целево дарение в размер на 50 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път:
  • IBAN: BG40BPBI79401043915501
  • BIC: BPBIBGSF
  • Получател: Сдружение Фридрих Шилер

 

Документи се подават в периода 08.04.- 26.04.2024 г

  • по електронен път на адрес: zhivkanikolova@schillerbg.org
  • на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 95, от 08:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата. 

 

Одобрените деца трябва да кандидатстват и да бъдат приети в някое от училищата-партньори (55.СУ, 69.СУ, 131.СУ или 145.ОУ), отделно и независимо от кандидатстването в Сдружението, за да е възможно включването им в извънкласна форма на изучаване на немски език. Приемът на учениците в първи клас на училищата-партньори се извършва от ИСОДЗ ПГУ и І клас, съгласно одобрени от Столична община критерии.

Децата, за които е заявено желание да кандидатстват, се явяват на две тестови препитвания:
– тест за училищна готовност, който се провежда от психолог на Сдружението. Тестът ще се проведе на 31.05.2024г. от 08.00ч.
– изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в Сдружението. Изпитът ще се проведе веднага след теста училищна готовност на 31.05.2024г.

За обучение към Сдружението се одобряват кандидати, които успешно са преминали тест училищна готовност и имат оценка от изпита по немски език минимум (Добър) 4.

 

За повече информация на телефон: +359 884 153 478 – Живка Николова;