Прием в 1-ви клас

     Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2023/2024 

 

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за външен прием в първи клас с обучение по немски език по програмата на Сдружението, подава следните документи:

  • Заявление за кандидатстване с декларация за запознаване и приемане на условията на Сдружението по приема на деца –  по образец на Сдружението;
  • Копие на Акт за раждане на детето;
  • Запознай се с уведомлението за поверително третиране на лични данни от тук
  • Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път;

Одобрените деца трябва да кандидатстват и да бъдат приети в някое от училищата-партньори (55.СУ, 69.СУ, 131.СУ или 145.ОУ), отделно и независимо от кандидатстването в Сдружението, за да е възможно включването им в извънкласна форма на изучаване на немски език. Приемът на учениците в първи клас на училищата-партньори се извършва от ИСОДЗ ПГУ и І клас, съгласно одобрени от Столична община критерии.

Децата, за които е заявено желание да кандидатстват, се явяват на две тестови препитвания:
– тест за училищна готовност, който се провежда от психолозите на Сдружението;
– изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в Сдружението.

За по-добрата и целенасочена подготовка на децата-кандидати за външен прием за обучение в 1-ви клас, сдружение „Фридрих Шилер“ организира ускорен, съботно-неделен курс по устен немски език за деца в IV-та градинска група. Курсът разглежда всички теми, които са част от входящия изпит по немски език.

За обучение към Сдружението се одобряват кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и имат оценка от изпита по немски език минимум (Добър) 4.

През учебната 2023/2024 г. Сдружението стартира във всички училища-партньори класове с обучение по немски език за деца в първи клас, които нямат предварителни познания по немски език.

Децата, за които е заявено желание да кандидатстват, се явяват на тест за училищна готовност, който се провежда от психолозите на Сдружението;

За обучение към Сдружението се одобряват кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване.