Прием в 1-ви клас

     Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2023/2024 

 

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за външен прием в първи клас с обучение по немски език по програмата на Сдружението, подава следните документи:

  • Заявление за кандидатстване с декларация за запознаване и приемане на условията на Сдружението по приема на деца –  по образец на Сдружението;
  • Копие на Акт за раждане на детето;
  • Запознай се с уведомлението за поверително третиране на лични данни от тук
  • Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път;

Одобрените деца трябва да кандидатстват и да бъдат приети в някое от училищата-партньори (55.СУ, 131.СУ или 145.ОУ), отделно и независимо от кандидатстването в Сдружението, за да е възможно включването им в извънкласна форма на изучаване на немски език. Приемът на учениците в първи клас на училищата-партньори се извършва от ИСОДЗ ПГУ и І клас, съгласно одобрени от Столична община критерии.

Децата, за които е заявено желание да кандидатстват, се явяват на две тестови препитвания:
– тест за училищна готовност, който се провежда от психолозите на Сдружението;
– изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в Сдружението.

За по-добрата и целенасочена подготовка на децата-кандидати за външен прием за обучение в 1-ви клас, сдружение „Фридрих Шилер“ организира ускорен, съботно-неделен курс по устен немски език за деца в IV-та градинска група. Курсът разглежда всички теми, които са част от входящия изпит по немски език.

За обучение към Сдружението се одобряват кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и имат оценка от изпита по немски език минимум (Добър) 4.

Сроковете за подаване на документи и процедура по прием 

20.03.23 г. – 30.04.23 г. – Подаване на документи за кандидатстване
12.05.23 г. – Изпит за училищна готовност
02.06.23г. – Изпит по немски език на децата, които не посещават съботно-неделния курс, организиран от Сдружението
03.06.23 г. – Изпит по немски език на децата, посещаващи курса, организиран от Сдружението
04.06.23 г., 8:00 ч. до 9:00 ч. – Обявяване на резултати /изпращане на мейли към родителите/
05.06.23 г. – Старт на записването на децата в съответното училище