Съботно-неделено обучение по немски език за деца- подготовка за прием в 1-ви клас

Сдружение „Фридрих Шилер“ стартира ускорено, съботно-неделно обучение по устен немски език за деца от IV-та предучилищна група. Обучението започва на 20 януари 2024 г. с продължителност общо четири месеца. Заниманията имат за цел да предложат добра подготовка на...

„Фридрих Шилер“ в партньорство с 69 СУ „Димитър Маринов“ от 2023г.

Сдружение „Фридрих Шилер“ работи в успешно партньорство с 69 СУ „Димитър Маринов“ от тази учебна година- 2023г. Сдружението стартира ранно-езиково обучение на немски език с подготвителна група. Обучението е ежедневно, по два учебни часа, които...

Провеждане на втори изпит за прием в ПГ за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми родители, поради големия интерес, ОС на Сдружение „Фридрих Шилер“ взе решение за провеждането на втори изпит за прием в ПГ за учебната 2023/2024 г. в 55. СУ, 131. СУ и 145. ОУ. Изпитът ще се проведе на 10.06.2023 г. и изисква предварителна...

Първо класиране на одобрените деца за интензивна ранна чуждоезикова подготовка по немски език към Сдружението.

Първо класиране на одобрените деца за интензивна ранна чуждоезикова подготовка по немски език към Сдружението. Входящ номер точки 202303193050423 98,00 202303192050384 97,30 202303192050424 96,90 202303193020419 95,40 202303192051428 94,77 202303191050433 94,40...