Преподавател по немски език
Сдружение “Фридрих Шилер” е създадено през 1993 година по инициатива на родители, обединени около идеята да осигурят интензивно и качествено ранноезиково обучение по немски език на своите деца. С усърдие и ентусиазъм през годините Сдружението работи за изграждане на знания, любов към немския език и популяризиране на немските традиции и култура чрез прилагане на уникален за България модел. Вече тридесет години Сдружението работи в партньорство с държавните общински училища и съществува като организация с нестопанска цел благодарение на инициативността на родителите и отдадеността на учителите, водени от една-единствена цел – по-доброто бъдеще на децата.

Изискванията за заемане на позицията са следните:

* Много добро ниво на владеене на Немски език
* Завършено висше образование със степен магистър или бакалавър в специалност „Немска филология“ с педагогическа правоспособност или „Педагогика на обучението по немски език“
* Добра компютърна грамотност
* Отговорност, организираност и комуникационни умения
* Желание за работа с деца
* Екипна работа
* Седмичен хорариум от 20 учебни часа

Какво Ви предлагаме?

* Обучение по системата на Сдружението от квалифицирани методици;
* Добро възнаграждение;
* Коректно отношение в организация с 30 годишна история;
* Опция за допълнително заплащане при поемане на повече от две групи;
* Допълнително материално стимулиране при опит в образователната сфера;
* Ваучери за храна;
* 48 дни платен годишен отпуск;
* Допълнително здравно осигуряване;

Кандидатури изпращайте на: silvia.petkova@schillerbg.org
Ще се свържем с одобрените кандидати.