Училища

От 1996 година Сдружение „Фридрих Шилер” работи в тясно сътрудничество с 55 СОУ „Петко Каравелов” (https://www.55su.bg/), което изповядва общите ни идеи за образование на съвременно европейско равнище. Училището разполага с едни от най-добрите предпоставки за напълно модерно и отговарящо на световните стандарти учебно заведение – материално-техническа база за обучение по дисциплините на естествените науки, информатиката и информационните технологии, чуждоезиковото обучение, а също и спортна база, включваща спортни салони, игрища, театрална-актова зала и др.
От 2006г. сдружението ни осъществява пълноценно сътрудничество и със 145 ОУ “Симеон Радев” в кв. “Младост 1А”, което разполага с цялата необходима база за отлично обучение включително плувен басейн, актова зала, закрит спортен салон. Подробна информация за училището на адрес: http://145oy.com/

През 2017г. положихме началото на съвместна работа и с трето училище: 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ в кв. Младост 4. Училището е светло и просторно и разпола с напълно функциониращ басейн и актова зала. Повече инфромация можете да намерите на сайта на училището: