История

Основен идеолог и инициатор за създаване на сдружението е г-жа Елена Мичри – изтъкнат наш специалист по немски език. На 22.04.1993г. в гр. София шестдесет и шест ентусиасти учредяват  сдружение „Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България. Няколко месеца по-късно сдружението е регистрирано в Софийски градски съд и от същата година стартира дейността си.
В самото начало обучението по немски език започва с две предучилищни групи в детскатa градина. През следващата година се сключва споразумение с 19 СОУ „Елин Пелин“, което приема порасналите деца, вече първолаци. По-късно обучението на децата преминава в 20 СОУ „Тодор Минков“, а след това в 55 СОУ „Петко Каравелов“,където продължаваме да работим и до днес.
През 2006 г. се приема, че обучението на подготвителния клас с цел по-висока адаптивност на малчуганите, следва да бъде извършвано в училищна среда. Поради това същата година се подписва споразумение и със 145 ОУ „Симеон Радев“. Към днешна дата Сдружението развива дейността си в 55 СОУ „Петко Каравелов“, 145 ОУ „Симеон Радев“ , от 2017 год. в 131 СУ „К.А.Тимирязев“ и от 2023 год. в 69 СУ „Димитър Маринов“. Най-трудни са първите пет години. Сдружение на родители, което да даде на децата си добро обучение по немски език, е било нещо ново и непознато. През тези пет години то е трябвало да се утвърди – както пред самите родители, така и пред официалните държавни и обществени институции. И е успяло. Благодарение на добрата организация, на инициативността на родителите, на партньорството с училищата, както и на колектива от отлични преподаватели по немски език.
Сдружението, в резултат на своята дейност, е забелязано с течение на годините и от “Гьоте-институт” и от методическият отдел по немски език към посолството на ФРГ в София. Сдружението сътрудничи и на катедра Методика на Факултет “Класически и Нови филологии” в СУ „Св. Климент Охридски”, чиито студенти провеждат практически занимания при нас. При контактите си с тези институции, то е получило и продължава да получава тяхната подкрепа. Това е спомогнало и дарения от книжки и учебници по немски език да стигнат до учениците на Сдружението. Тази подкрепа усещаме и днес.
Многобройни са инициативите, в които Сдружението и неговите ученици участват с голям успех. Наши ученици участваха и печелеха три години поред награди от международен литературен конкурс в Грац – Австрия, отделни класове осъществиха и контакти с ученици от едно австрийско училище. Всяка година наши деца от различни класове участват с някакво представление по покана на “Гьоте-институт” за деня на Европейките езици в София. Нашите учители и ученици представят Сдружението с различни изяви при откриване на изложби в “Гьоте-институт”. Нашите преподаватели по немски език непрекъснато посещават квалификационни семинари в България и Германия и обогатяват учебния процес с иновативни методи и подходи. Името Сдружение “Фридрих Шилер” отдавна е понятие както в културните, така и в образователните институции.

И така – то вече повече от 30 години върви по своя утвърден път и осъществява най-доброто, започнато от родителската инициатива – отличните знания по немски език и запознаването с културата и традициите на немскоговорящите страни и по този начин и приобщаването на учениците към европейското семейство.

 

Учредители на Сдружението
Ралица Николова Ковачева 
Евелина Севдалинова Георгиева 
Елена Александрова Мичри 
Мартин Светославов Кюранов 
Мариана Димова Нанова 
Илия Колев Колев 
Елена Симеонова Никлева 
Маргарита Александрова Николова 
Ива Димитрова Анева 
Миглена Мирославова Шабайска 
Петя Иванова Икономова 
Бойчо Симеонов Станков 
Наталия Георгиева Дойчинова 
Веселина Методиева Първанова 
Дамянка Иванова Бурова 
Нели Йорданова Аврамова 
Емилия Здравкова Башева 
Ирена Димитрова Пенкова 
Боряна Боянова Колчакова 
Алиса Иванова Софиянска 
Петър Христов Герасимов 
Евгения Спиридонова Петрова 
Христина Илиева Бояджиева 
Лиляна Асенова Димитрова 
Елена Благоева Пенчева 
Бистра Александрова Божинова 
Иван Александров Каназирски 
Мария Миткова Герова-Испирска 
Добри Печев Данчев 
Боряна Ганчева Никова 
Мария Иванчева Леринска 
Анна Владимирова Алексиева 
Йоско Аврамов Молков 
Ана Милчева Дончева 
Станко Димитров Станев 
Станка Танева Константинова 
Маруся Цветанова Коли 
Румяна Георгиева Ценова 
Румяна Делчева Станкова 
Ивайло Иванов Караиванов 
Соня Янчева Нинова 
Александър Костадинов Ценов 
Иван Илчев Димитров 
Татяна Лазарова Джокова 
Недко Тодоров Тодоров 
Бойко Тодоров Чонков 
Янка Ангелова Георгиева 
Албена Юлий Игликова 
Зоя Димитрова Йованович 
Евгения Димитрова Галовска 
Илина Илиева Иванова 
Александър Стефанов Стефанов 
Галин Иванов Иванов 
Огнян Костадинов Христов 
Румен Иванов Спасов 
Мариана Христова Пулиева 
Иван Тодоров Масларов 
Любомир Кирилов Балуков 
Божидара Кръстева Делииванова 
Антоанета Иванова Милованова 
Цветанка Борисова Василева 
Мариянка Ангелова Живкова 
Невена Викторова Велева 
Ива Тодорова Петкова-Георгиева 
Лена Георгиева Цанова 
Мариана Гошева Гошева 

Председатели на Управителния съвет (по ред на избирането им)
Арх. Мартин Кюранов 
Доц. Елена Мичри 
Лидия Стоянова 
Пламен Проданов 
Спаска Параскова

Административни директори (по ред на назначаването им):
Нели Аврамова 
Нина Атанасова 
Ваня Петрова