Дейност

Сдружение „Фридрих Шилер“ е доброволна и независима организация, която насърчава обучението по немски език и цели да популяризира в България немската култура и традиции. Ние сме общност от родители, които са активно ангажирани с обучението и учебния процес на децата и обръщаме специално внимание на потребностите им в училище.

Основните ни цели са:

  • Насърчаване и провеждане на обучение по немски език за деца в предучилищна и училищна възраст в общообразователните училища. Към настоящия момент си партнираме с три училища в София.
  • Обмяна на информация и разпространение на немската култура, наука и техника, на начина на живот и традициите в Германия
  • Контакт и комуникация между немскоговорящи деца и младежи и техните училища и организации

Добрата съвместна работа между родители и учители е в основата на доброто развитие и работа на нашите ученици. Стремежът ни е да работим заедно като екип с децата и по този начин да им помагаме по възможно най-лесния и приятен начин да изучават немски език.

Активната работа с нашите партньорски училища е в основата на една позитивна и приятелска атмосфера за нашите ученици и спомага при изграждането им като уверени и самостоятелни личности.

Придобитите знания по немски език се удостоверяват чрез външни изпити, проведени от Гьоте Институт.

Вече 30 години нашите преподаватели провеждат интензивни чуждоезикови занятия, при които се прилагат всички модерни тенденции в преподаването и обучението.

В нашите часове:

  • се фокусираме върху комуникативните умения на учениците и справянето им в реални ситуации;
  • се провеждат на немски език и са ориентирани към активното участие на всички в учебния процес;
  • развиваме интереса към езика и целим да доставим удоволствие при ученето;
  • мотивираме активността на учениците;
  • стимулираме важни за ученето способности като запомняне и лесно преодоляване на езиковата бариера;
  • предлагаме многообразни форми за работа в клас, които правят занятията разнообразни, интересни и забавни;
  • са интерактивни и включват употребата на дигитални медии и нови технологии.