Шилериада

„Шилериада“ с мото: Schlaue Schillerköpfe schaffen es!,
е нашият най- нов проект. „Шилериада“ е съревнование по немски език, което има за цел чрез състезателен елемент да мотивира нашите ученици да покажат и приложат своите знания.
„Шилериада“ е нашият вариант на олимпиада и в него могат да вземат участие всички наши ученици от 2 до 7клас включително.
Първият кръг е на 23.01.24г. за всички деца от 2-4 клас и 23. 02 или 24.02.24г. за децата от 5-7клас. Втори кръг е на 27.03.24г за всички деца от 2-4клас и 29.03.24г за децата от 5-7клас.   
Всички деца ще получават заявление за участие от своите преподаватели.
Успех!