Управление

Управление и администрация

Управлението на сдружение „Фридрих Шилер“ е двустепенно – управителен и контролен съвет, чиито членове се избират от Общото събрание с мандат три години. За изпълнение на оперативните задачи на сдружението се грижат административен директор, специалист Учебна дейност, психолози и методици по немски език.

Управителен съвет:
Христо Сариев – Председател на УС
Атанаска Тодорова
Александра Маргаритова
Георги Ножаров
Лилия Закова
Мария Попова
Нина Илчева
Соня Петрова
Спаска Параскова

Контролен съвет:
Камелия Кожухарова – Председател на КС
Ива Боева – Димова
Емилиян Грозданов

Административен директор: Ваня Петрова
Приемно време в офиса на сдружението на бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІI, офис 80:
Понеделник и вторник: от 08:30 до 11:30 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.
Сряда и петък: от 14:00 до 17:00ч.
Приемно време в канцеларията на сдружението в ректората на ХТМУ:
Четвъртък: 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 до 17:00ч.
Приемно време в 131 СУ:
Сряда: от 09:00 до 13:00 ч.
Приемно време в 145 ОУ:
Петък: от 09:00 до 13:00 ч.

Главен Специалист Учебна дейност: Христиана Караиванова
Приемно време в офиса на сдружението на бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІI, офис 80:
Понеделник и сряда: от 09:30 до 11:30 ч.
Приемно време в канцеларията на сдружението в ректората на ХТМУ:
Вторник: от 10:00 до 11:30 ч.
Приемно време в 131 СУ:
Четвъртък: от 10:00 до 11:30 ч.
Приемно време в 145 ОУ:
Петък: от 9:30 до 11:00 ч.

Главен счетоводител: Йорданка Димитрова

Отговорник по защита на лични данни: Йорданка Димитрова, ел. поща: yordanka.dimitrova@schillerbg.org