Управление

Управление и администрация

Управлението на сдружение „Фридрих Шилер“ е двустепенно – управителен и контролен съвет, чиито членове се избират от Общото събрание с мандат три години. За изпълнение на оперативните задачи на сдружението се грижат административен директор, специалист Учебна дейност, психолози и методици по немски език.

Управителен съвет:
Христо Сариев – Председател на УС
Атанаска Тодорова
Александра Маргаритова
Георги Ножаров
Лилия Закова
Мария Попова
Нина Илчева
Соня Петрова
Спаска Параскова

Контролен съвет:
Камелия Кожухарова – Председател на КС
Ива Боева – Димова
Емилиян Грозданов

 

Главен Специалист Учебна дейност: Христиана Караиванова
Приемно време в офиса на сдружението на бул. „Александър Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. ІI, офис 80:
Понеделник до Четвъртък: от 09:30 до 11:30 ч.

Главен счетоводител: Йорданка Димитрова

Отговорник по защита на лични данни: Йорданка Димитрова, ел. поща: yordanka.dimitrova@schillerbg.org