Управление

 Членове

Голяма част по организацията и осъществяването на дейността на сдружение „Фридрих Шилер“ се извършва от родителите на децата, изучаващи немски език, които са и членове на сдружението. Те участват дейно при набирането на средства / материални и финансови / чрез доброволни дарения, членски внос, спонсорство и други източници за постигане на целите на Сдружението; организират спортния и културен живот на децата чрез организиране на лагери, посещения на културни мероприятия на немски език и екскурзии до немскоговорящи страни. Съдействат при организирането на Коледни и Годишни концерти, Ежегодния карнавал (Fasching), Никулден и други.

На родителски срещи и консултации родителите осъществяват непрекъснат контакт с преподавателите по немски език, посредством който получават информация за резултатите от обучението и възпитанието на детето им; дават мнения и предложения за подобряване на организацията и ефективността на учебния процес.

Управление и администрация

Управлението на сдружение „Фридрих Шилер“ е двустепенно – управителен и контролен съвет, чиито членове се избират от Общото събрание с мандат три години. За изпълнение на оперативните задачи на сдружението се грижат административен директор, специалист Учебна дейност, психолози и методици по немски език.

Управителен съвет:                                                              
Христо Сариев – Председател на УС
Георги Ножаров
Лилия Закова
Мария Попова
Нина Илчева
Соня Петрова
Силвия Симеонова

Контролен съвет:
Камелия Кожухарова – Председател на КС
Ива Боева – Димова
Емилиян Грозданов

 Главен счетоводител: Йорданка Димитрова

Отговорник по защита на лични данни: Йорданка Димитрова, ел. поща: yordanka.dimitrova@schillerbg.org

 

CopyRight 2022 Сдружение „Фридрих Шилер“

Телефон: +359 2 483 36 75

Е-mail: schiller@schillerbg.org