Уважаеми родители,

поради големия интерес, УС на Сдружение „Фридрих Шилер“ взе решение за провеждането на втори изпит за прием в ПГ за учебната 2024/2025 г.

Изпитът ще се проведе на 19.05.2024 г. в 145 ОУ „Симеон Радев“, от 9 часа.

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства трябва да  подаде следните документи:

  • Заявление за кандидатстване по образец на Сдружението заедно с декларация по образец на Сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца;
  • Декларация по образец на Сдружението за съгласие на обработка на лични данни;
    (Свали образец на заявлението в едно с декларациите от тук)

(Запознай се с уведомлението за поверително третиране на лични данни от тук)

  • Копие на Акта за раждане на детето;
  • Целево дарение в размер на 50 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път по следната сметка: 

IBAN: BG40BPBI79401043915501

BIC: BPBIBGSF

Получател: Сдружение Фридрих Шилер

Срок за записване: 14.05.2024 г.