Преподаватели

Преподавателите, назначени да водят учебни занимания по учебната програма на сдружение „Фридрих Шилер“, са в трудово правоотношение със Сдружението и се подчиняват както на реда и правилата на съответното учебно заведение, така и на разпоредбите на правилника на Сдружението
Нашите преподаватели са висококвалифицирани, със значителен опит в ранночуждоезиковото обучение. 

Преподаватели по немски език:

Албена Славова
Андриана Парашкевова
Антониа Андонова
Величка Цветкова
Венета Михайлова
Весела Петрова
Виолина Пецева
Даниела Петрова
Десислава Николова
Диана Томова-Вълчева
Диляна Илиева
Диляна Бранкова
Екатерина Маринова
Елена Николова
Зорница Динева
Зоя Григорова
Иванка Илиева
Илиана Маринова
Илонка Петрова
Ирена Димитрова

Лора Грънчовска-Николова
Мими Иванова
Надежда Недялкова
Надежда Радева
Надя Миткова
Наталия Такова
Наташа Коралиева-Апостолова
Николина Колева
Петя Начевска
Пламена Димитрова
Светлана Кискинова
Цанка Павлова
Цонка Стойкова-Таралозова
Виделина Василева
Слава Георгиева
Христина Христова
Мирослав Петров