Награда "Доц. д-р Елена Мичри"

Сдружение „Фридрих Шилер” учредява ежегодна награда на името на Доц. Д-р Елена Мичри. Наградата се връчва на изявени ученици на сдружението постигнали изключителни успехи в обучението си по немски език и е съобразена с целите на устава – разпространение на немския език и немската култура в РБ.

През 2024г наградата се връчва на Стела Георгиева – 145 ОУ „Симеон Радев“

През 2023г наградата се връчва на Елисавета Григорова – 55 СУ „Петко Каравелов“; Сияна Георгиева – 145 ОУ „Симеон Радев“

През 2022г наградата се връчва на Йоана Атанасова – 55 СУ „Петко Каравелов“; Екатерина Цветелинова – 145 ОУ „Симеон Радев“

През 2021г наградата се връчва на Мила Александрова – 55 СУ „Петко Каравелов“; Радост Щъркова – 145 ОУ „Симеон Радев“

През 2020г. наградата се връчва на Ирина Вълчева – 55 СУ „Петко Каравелов; Виктор Петров – 145 ОУ „Симеон Радев“.

През 2019г. наградата се връчва на Рафаела Танушева и Иван Дончев – 145 ОУ „Симеон Радев“.

През 2018г. наградата се връчва на Александра Петкова – 55 СУ „Петко Каравелов; Симона Коцева – 145 ОУ „Симеон Радев“.

През 2017г. наградата се връчва на Захарина Теохарова – 145 ОУ „Симеон Радев“.

През 2016г. наградата се връчва на Яна Чолакова – 55 СУ „Симоен Радев“.

През 2015г. наградата се връчва на Калина Костова – 55 СУ „Петко Каравелов”; Мия Балева – 55 СУ „Петко Каравелов”; Емилия Давидова – 145 ОУ „Симеон Радев”.

През 2014г. година наградата е парична и се връчва на Ема Симова – ученичка в „VІІа“ клас на 55 СУ „Петко Каравелов” и Лина Мария Йостен – ученичка в „VІІа“ клас на 145 ОУ „Симеон Радев”.