Методици

1. Мими Иванова – методик по немски език за ПГ; mimi_ivanoffa@abv.bg
2. Илонка Петрова – методик по немски език за І  клас – petrovailona@gmail.com
3. Венета Нешева – методик по немски език за ІI клас; veni.nesheva@gmail.com
4. Виолина Пецева – методик по немски език за III клас; violina_a@abv.bg
5. Катя Ваташка – методик по немски език за ІV клас; katja.vatashka@gmail.com
6. Андриана Парашкевова – методик по немски език за V клас; adi_par@abv.bg
7. Надежда Недялкова – методик по немски език за VI клас; nadia_ioveva@yahoo.com
8. Наталия Такова – методик по немски език за VII клас; nataliatakova@abv.bg

Забележка: всички методици по випуски преподават на групи от класове в съответните випуски.