Мили родители,
 
След обявяване на първо класиране на ИСОДЗ за ПГУ по реда, определен с Наредба за прием на деца в общинските детски заведения, подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община, родителите на приетите деца мога да станат членове на Сдружение „Фридрих Шилер“.
Очакваме Ви в офиса на Сдружението в периода от 15.05.2023 г. до 26.05.2023 г. в часовия интервал от 08:30 до 16:30.
При подаване на заявление за членство в Сдружението задължително трябва да представите документ (служебна бележка/вх. №), с който да се удостовери, че вече сте записали детето в училището-партньор.
Встъпителната вноска за всеки член е в размер на 500 лв и се заплаща при подаване на заявлението.
 
С уважение,
УС на Сдружение „Фридрих Шилер“