„Фридрих Шилер“ в партньорство с 69 СУ „Димитър Маринов“ от 2023г.

Сдружение „Фридрих Шилер“ работи в успешно партньорство с 69 СУ „Димитър Маринов“ от тази учебна година- 2023г. Сдружението стартира ранно-езиково обучение на немски език с подготвителна група. Обучението е ежедневно, по два учебни часа, които...
Търсим диалогичен, организиран и отговорен човек за позицията „Оперативен мениджър“.

Търсим диалогичен, организиран и отговорен човек за позицията „Оперативен мениджър“.

  Оперативен мениджър на сдружение „Фрийдрих Шилер“   Позицията е със следните основни дейности и отговорности: * Комуникация с родители на живо, по телефон и e-mail по различни организационни въпроси, свързани с учебния процес и режима на...

Провеждане на втори изпит за прием в ПГ за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми родители, поради големия интерес, ОС на Сдружение „Фридрих Шилер“ взе решение за провеждането на втори изпит за прием в ПГ за учебната 2023/2024 г. в 55. СУ, 131. СУ и 145. ОУ. Изпитът ще се проведе на 10.06.2023 г. и изисква предварителна...

Записване на приетите в училищата-партньори деца в подготвителни групи

Мили родители,   След обявяване на първо класиране на ИСОДЗ за ПГУ по реда, определен с Наредба за прием на деца в общинските детски заведения, подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община, родителите на приетите деца мога...

Първо класиране на одобрените деца за интензивна ранна чуждоезикова подготовка по немски език към Сдружението.

Първо класиране на одобрените деца за интензивна ранна чуждоезикова подготовка по немски език към Сдружението. Входящ номер точки 202303193050423 98,00 202303192050384 97,30 202303192050424 96,90 202303193020419 95,40 202303192051428 94,77 202303191050433 94,40...