Немски Коледен Базар София – Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia

Немски Коледен Базар София – Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia   Деца от различни класове, изучаващи интензивно немски език,  ще участват на сцената на Коледния базар както следва: 05.12.2022 год. – четвърти клас от 131 СУ „К. А. Тимирязев“ и 145 ОУ „Симеон...

Прием в подготвителна група за учебната 2022/2023 г.

ПРИЕМ на деца за извънкласна форма на изучаване на немски език към Сдружение„Фридрих Шилер“ в подготвителна група през учебна 2022/2023 година   Условия и ред за кандидатстване. За предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през...

Външен прием в първи клас за учебната 2022/2023 г. – одобрени кандидати

Одобрени за изучаване на немски език в първи клас по Програмата на сдружение „Фридрих Шилер“ № Име Училище       1. Адриана Анатолиева Попова 55 СУ 2. Боян Миленов Кадийски 55 СУ 3. Виктор Пламенов Бойчев 131 СУ 4. Давид Светлозаров Патарински 131 СУ/55...

Покана за свикване на общо събрание на 15.10.2022г.

  Управителният съвет на сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България, на основание чл. 33 от Устава, свиква общо събрание на Сдружението на 15.10.2022 г. /събота/, от 08:30 часа в гр. София, в...