Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2024/2025   Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за външен прием в първи клас с обучение по немски език по програмата на Сдружението, подава следните документи: Заявление за кандидатстване...