Членове

Голяма част по организацията и осъществяването на дейността на сдружение „Фридрих Шилер“ се извършва от родителите на децата, изучаващи немски език, които са и членове на сдружението. Те участват дейно при набирането на средства / материални и финансови / чрез доброволни дарения, членски внос, спонсорство и други източници за постигане на целите на Сдружението; организират спортния и културен живот на децата чрез организиране на лагери, посещения на културни мероприятия на немски език и екскурзии до немскоговорящи страни. Съдействат при организирането на Коледни и Годишни концерти, Ежегодния карнавал (Fasching), Никулден и други.

На родителски срещи и консултации родителите осъществяват непрекъснат контакт с преподавателите по немски език, посредством който получават информация за резултатите от обучението и възпитанието на детето им; дават мнения и предложения за подобряване на организацията и ефективността на учебния процес.