Явили се в 145 ОУ

Вх.№

Резултат

776

66.75

833

53.37

789

68.18

790

77.77

857

85.70

748

69.27

859

82.62

754

88.30

778

9.25

838

78.80

829

58.37

844

86.56

812

74.69

781

64.47

856

82.80

853

58.67

743

2.00

765

66.59

742

84.50

830

57.02

772

86.90

801

59.07

787

84.42

750

58.69

799

39.55

768

81.82

806

57.97

825

80.80

842

67.44

837

64.33

826

56.37

774

73.40

783

64.75

784

56.65

793

45.74

852

63.49

751

68.45

769

62.49

822

70.50

803

71.15

843

39.95

757

70.65

773

76.37

831

54.02

758

69.70

839

65.79

814

78.97

Явили се в 55 СУ

749

51.28

794

79.27

745

78.17

821

76.46

755

86.95

819

73.79

756

79.15

834

75.09

795

75.59

808

76.02

836

70.84

841

50.30

786

70.72

741

78.10

779

71.32

840

36.35

815

60.54

858

78.95

798

62.62

759

75.45

854

60.95

804

20.15

828

80.10

770

39.89

767

67.57

850

91.45

788

85.30

802

54.77

827

46.84

818

79.32

820

67.95

851

79.87

752

61.70

855

57.75

811

89.50

Явили се в 131 СОУ

813

78.84

824

80.39

780

84.30

817

82.00

797

71.73

809

88.56

849

87.55

753

89.30

847

76.24

761

93.77

832

80.02

791

86.55

816

75.74

762

55.22

763

71.32

785

52.42

746

73.05

800

88.85

764

8.40

807

50.07

848

73.02

846

69.32

796

77.07

823

77.02

845

71.15

760

63.22

775

53.74

766

80.90

744

66.44

835

83.70

792

80.20

805

68.34

777

63.84

782

73.75

771

60.35

747

68.42

810

85.50

Явили се в 55 СУ

749 51.28
794 79.27
745 78.17
821 76.46
755 86.95
819 73.79
756 79.15
834 75.09
795 75.59
808 76.02
836 70.84
841 50.30
786 70.72
741 78.10
779 71.32
840 36.35
815 60.54
858 78.95
798 62.62
759 75.45
854 60.95
804 20.15
828 80.10
770 39.89
767 67.57
850 91.45
788 85.30
802 54.77
827 46.84
818 79.32
820 67.95
851 79.87
752 61.70
855 57.75
811 89.50

Явили се в 131 СОУ

813 78.84
824 80.39
780 84.30
817 82.00
797 71.73
809 88.56
849 87.55
753 89.30
847 76.24
761 93.77
832 80.02
791 86.55
816 75.74
762 55.22
763 71.32
785 52.42
746 73.05
800 88.85
764 8.40
807 50.07
848 73.02
846 69.32
796 77.07
823 77.02
845 71.15
760 63.22
775 53.74
766 80.90
744 66.44
835 83.70
792 80.20
805 68.34
777 63.84
782 73.75
771 60.35
747 68.42
810 85.50

!!! С цел по – добрата адаптация и запълване на пропуските, родителите на явилите се на теста, но имащи нужда от допълнителна работа деца, ще получат имейл от психолозите на Сдружението с точен ден и час на провеждане на консултация. На нея те ще могат да се запознаят с работата на своето дете, да получат насоки и обратна връзка, както и да им се посочи допълнителна литература за работа. 

Записване

!!! Записаните в едно от училищата-партньори /145 ОУ, 55 СУ и 131 СУ/ и явили се на тестовото изследване деца, се записват за изучаване на немски език в извънкласна форма към сдружението, както следва:

–       по електронен път на адрес schiller@schillerbg.org в периода от 20.06.2022 г. до 01.07.2022 г.;

–       или на място в офиса на Сдружение „Фридрих Шилер” на адрес: бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ „Сити Пойнт” , ет. 2, офис 80, в периода от 20.06.2022 г. до 01.07.2022 г., всеки работен ден от 08:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.

При записване, един от родителите на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението /изтегли от тук/ и заплаща встъпителен членски внос в размер на две членски вноски – 460 лв. Встъпителният членски внос може да се преведе по банков път по сметка: IBAN: BG40BPBI79401043915501, BIC: BPBIBGSF, получател: Сдружение Фридрих Шилер. В основанието за плащане се записва: встъпителна вноска, името на детето и в кое е училище е записано. Копие от платежното нареждане се представя при записване на място или изпраща по имейл.