Правила за прием в подготвителна група

ПРИЕМ

на деца за извънкласна форма на изучаване на немски език към Сдружение „Фридрих Шилер“ в подготвителна група през учебна 2023/2024 година

 

Условия и ред за кандидатстване

За предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години в годината на кандидатстване и кандидати за обучение в едно от училищата-партньори на Сдружението:

 

 

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства трябва да  подаде следните документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец на Сдружението заедно с декларация по образец на Сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца;
 • Декларация по образец на Сдружението за съгласие на обработка на лични данни;
  (Свали образец на заявлението в едно с декларациите от тук)

(Запознай се с уведомлението за поверително третиране на лични данни от тук)

 • Копие на Акта за раждане на детето;
 • Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път по следната сметка:

IBAN: BG40BPBI79401043915501

                                BIC: BPBIBGSF

                                Получател: Сдружение Фридрих Шилер

Документи се подават в периода 01.02.-24.02.2023 г.

 • по електронен път на адрес: schiller@schillerbg.org
 • на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет. 2, офис 80, от 08:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата.

Тел. за информация: 0882 66 92 09 – Силвия Петкова,

                                            0882 75 36 84 – Мая Петрова

(В случай, че сте пропуснали срока за кандидатстване, моля свържете се с нас  на горепосочените телефони.)

При лично подаване на документите родителя/настойника получава входящ номер, уведомление за поверително обработване на лични данни, както и информация за датата и мястото за явяване на тестово изследване.

При подаване на документите по електронен път тази информация се връща по имейл в същия или следващия работен ден.

Подборна процедура

Подборната процедура на кандидатите ще се проведе присъствено от екип специалисти, включващ педагози и психолози. Тестовото изследване се провежда в рамките на 30 мин. и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатстващите деца, които способстват за изучаването на чуждия език и за адаптиране към по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение на Сдружението.

Въпросите са изцяло съобразени с възрастта на децата и съответстват на включените задачи в тестовите изследвания, които провеждаме, като: „Кой лети най-високо?“, „Кое животно лети най-бързи?“ и т.н.

Децата ще бъдат точкувани от двама независими изпитващи, като крайната оценка е средноаритметична.

УС приема и обявява на сайта на Сдружението списък на одобрените за обучение кандидати, класирани по низходящ ред на получената оценка. В случай на кандидатстващи братя и сестри близнаци при приемане на единия близнак се записва/т и другият/те близнаци.

ДАТА НА ИЗПИТ : 19.03.2023 Г

Записване на приетите деца

Децата, които са преминали успешно тестовото изследване и са одобрени за интензивна ранна чуждоезикова подготовка по немски език към Сдружението, се записват след обявяване на резултатите. Сроковете за записване ще бъдат обявени до края на януари 2023 г.

Дете издържало изпита при нас, не е с гарантиран прием в прилежащото училище и записването му за членство ще бъде след излизането и на класацията на съответното училище.

При записване родителят на детето подава заявление за членство по образец на Сдружението, в едно с декларация по образец на Сдружението и дава съгласието си за обработка на лични данни.

При условие, че е бил проведен присъствен тест, родителите имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете през периода на записване при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следния имейл адрес – silvia.petkova@schillerbg.org; maya.petrova@schillerbg.org.

Копирането, заснемането, както и всяка друга форма на употреба и разпространение на съдържанието на тестовото изследване е строго забранено.

Подготовка

Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава. Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват в детските градини съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група. Специализирана подготовка на децата не е необходима.

Препоръчителна литература:

 • Играя и уча. Концентрация за трета подготвителна възрастова група, изд. Просвета/Loewe
 • Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! изд. Фют
 • Голяма книга за детската градина за 4-6 години и за 5-7 години, изд. Фют
 • Работна тетрадка за фина моторика Крокотак 5-7 години, изд. Крокотак
 • Книга със занимания и игри за деца в предучилищна възраст 5 – 7 години, изд. Крокотак
 • Уча, мога, знам: фина моторика и графични умения за деца от 5 до 7 години, изд. Раабе
 • Уча, мога, знам: графични умения за деца от 4 до 7 години, изд. Раабе
 • Азбука на мисленето – първа част

Внимание! Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата партньори се извършва от училищата съгласно съответните утвърдени разпоредби и по решение на Педагогическия съвет. Критерии, срокове и други условия за прием в училищата се обявяват на съответните сайтове на училищата.