Правила за прием в подготвителна група

ПРИЕМ

на деца за извънкласна форма на изучаване на немски език към Сдружение„Фридрих Шилер“ в подготвителна група през учебна 2022/2023 година

 

Условия и ред за кандидатстване.

За предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през годината на кандидатстване и са приети за обучение в едно от училищата партньори на сдружениет /145 ОУ Симеон Радев, 55 СУ Петко Каравелов, 131 СОУ Климент Ар. Тимирязев/.

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства, подава следните документи:

1. Заявление за кандидатстване по образец на сдружението, в едно с декларация по образец на сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца и декларация по образец на сдружението за съгласие на обработка на лични данни;

Свали образец назаявлението в едно с декларациите от тук

Запознай се суведомление за поверително третиране на лични данни от тук

2. Копие на Акта за раждане на детето;

3. Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път по следната сметка: IBAN: BG40BPBI79401043915501, BIC: BPBIBGSF Получател: Сдружение Фридрих Шилер;

Документи се подават в периода 12.05.22 г. /четвъртък/ – 07.06.22 г. вкл. /вторник/ и в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната по електронен път на адрес schiller@schillerbg.org или на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов“ №23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 95 , от 08:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/483 36 75.

При подаване на документите родителя/настойника получава входящ номер, уведомление за поверително третиране на лични данни и информация за дата и място за явяване на детето на тестово изследване. При подаване на документите по електронен път тази информация се връща по имейл в същия или следващия работен ден.

Подборна процедура

Подборната процедура на кандидатите се провежда присъствено, а при невъзможност поради ограничения налагани от епидемиологичната обстановка в страната дистанционно, в периода след 07.06.2022г., от екип специалисти включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.

До 01.07.2022 г. УС приема и обявява на сайта на сдружението списък на одобрените за обучение кандидати класирани по низходящ ред на получената оценка. При кандидати братя и сестри, които са близнаци, когато единият близнак е приет, се записва и другият/те близнаци.

Записване на приетите деца.

Одобрените за изучаване на немски език към сдружението деца, се записват в едноседмичен срок след обявяване на резултатите.

При записване родителят на детето подава заявление за членство по образец на сдружението, в едно с декларация по образец на сдружението и дава съгласие за обработка на лични данни.

При условие, че се е провел присъствен тест, родителите имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете през периода на записване, при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следния имейл адрес – silvia.petkova@schillerbg.org. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване

 

Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава. Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват в детските градини, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група. Специализирана подготовка на децата не е необходима.

За улеснение на родителите, при желание за допълнителна работа с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература с материали.

а/ Играя и уча. Концентрация, изд. Просвета

б/ Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв!, изд. Фют

в/ Голяма книга за детската градина за 4-6 години и за 5-7 години, изд. Фют

г/ Азбука на мисленето – първа част

 

Внимание: Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата партньори се извършва от училищата, съгласно съответните утвърдени разпоредби и по решение на Педагогическия съвет. Критерии, срокове и други условия за прием в училищата се обявяват на съответните сайтове на училищата.