Доц. д-р Елена Мичри

  Основен идеолог и инициатор за създаване на сдружение „Фридрих Шилер“ е г-жа Елена Мичри – изтъкнат наш специалист по немски език.
Доц. Д-р Елена Александрова Мичри е родена на 04.12.1949 год. в град София в семейството на Александър Мичри – по професия химик и Нона Мичри – фармацевт.
Елена Мичри завършва началното си образование в 125-то училище, днес „Александър Пушкин“. През 1968 год. завършва I-ва НЕГ и в същата година е приета за редовен студент в СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността „Немска филология“. През 1972 год., след успешното си дипломиране, постъпва на работа в издателство „София прес“. През 1974 год. записва редовна аспирантура и защитава докторска работа в областта на фразеологията към университета в град Лайпциг, Германия. След успешната и защита постъпва на работа като старши асистент в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра „Немски език“. През 1998 е хабилитирана като доцент от Висшата атестационна комисия .
Доц. Д-р Елена Мичри има редица публикации в областта на лингвистиката. Съавтор е на редица речници. Участвала е в редица световни и международни конгреси по германистика.
Въз основа на личния и професионален опит, през годините тя имаше особено виждане по отношение възрастта, от която да започва чуждоезиковото обучение на децата. Това до голяма степен и редица обективни фактори инспирираха създаването на сдружението, на което тя посвети много сили и ангажимент.