Външен прием за обучение в 1-ви клас

Одобрени за изучаване на немски език в първи клас по Програмата на сдружение „Фридрих Шилер“

Име

Училище

 

 

 

1.

Адриана Анатолиева Попова

55 СУ

2.

Боян Миленов Кадийски

55 СУ

3.

Виктор Пламенов Бойчев

131 СУ

4.

Давид Светлозаров Патарински

131 СУ/55 СУ

5.

Далия Георгиева Велинова

131 СУ

6.

Деря Дениз Веизова

55 СУ/131 СУ

7.

Ева-Мария Николаева Неделчева

55 СУ

8.

Елена Христова Донова

55 СУ

9.

Зара Андреева Мартинова

55 СУ

10.

Карина Христова Калайджиева

131 СУ

11.

Кристен Стефанова Антимова

131 СУ

12.

Мария Владимирова Масларова

55 СУ

13.

Мария Стефанова Гандева

55 СУ/131 СУ

14.

Михаела Стоянова Капитанова

145 ОУ

15.

Никол Аниславова Стоянова

55 СУ

16.

Силвия Ивова Котева

145 ОУ

17.

София Георгиева Банкова

55 СУ

18.

София Събева Кирчева

131 СУ

19.

София Цветанова Кателиева

55 СУ

20.

Христина Христова Ламбова

145 ОУ

 

Внимание! Одобрените от сдружението деца трябва да кандидатстват и да бъдат приети в някое от училищата-партньори, отделно и независимо от кандидатстването в сдружението, за да е възможно включването им в извънкласна форма на изучаване на немски език. Приемът на учениците в първи клас на училищата-партньори се извършва от ИСОДЗ ПГУ и І клас, съгласно одобрени от Столична община критерии.

Одобрените за изучаване на немски език в извънкласна форма деца се записват от 07.06.2022 г. до 17.06.2022 г. (или до края на юни след второ/трето класиране), всеки работен ден от 08:30 до 13:00 ч. и от 14:00 до 17:00 ч.  в офиса на сдружение „Фридрих Шилер” – бул. „Ал. Малинов” 23, ТЦ, „Сити Пойнт” , ет. 2, офис 80.

 

При записване, един от родителите на приетото дете подава заявление за членство по образец на сдружението /изтегли от тук/ и заплаща встъпителен членски внос в размер на две членски вноски.

 

 

 

 

 

Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2022/2023

 

    Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за външен прием в първи клас с обучение по немски език по програмата на сдружението, подава следните документи:

1. Заявление за кандидатстване, в едно с декларация за запознаване и приемане на условията на сдружението по приема на деца, по образец на сдружението;

2. Копие на Акт за раждане на детето;

3. Декларация за съгласие на обработка на лични данни по образец на сдружението;

4. Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път;

       Свали образец назаявлението в едно с декларациите от тук

Запознай се с уведомление за поверително третиране на лични данни от тук

 

Документи се подават в периода 11.04.2022 г. до 11.05.2022 г., в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, по електронен път на адрес  schiller@schillerbg.org или на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 95 , от 08:30 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата.  Тел. за информация: 02/483 36 75. 

 

Децата, за които е заявено желание да кандидатстват, се явяват в периода от 16.05.2022 г. до 20.05.2022 г. , на насрочените:

– тест за училищна готовност, който се провежда от психолозите на сдружението;

– изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.   

 

За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и имат оценка от изпита по немски език минимум (Добър) 4. Родителите се уведомяват за резултите на детето чрез имейл, а на сайта се публикува списък на одобрените за записване деца. Одобрените кандидати се записват при условие, че са класирани през ИСОДЗ ПГУ и І клас за обучение в първи клас в училище-партньор /55 СУ „Петко Каравелов”; 145 ОУ „Симеон Радев” и 131 СУ „К. А. Тимирязев”/