Външен прием за обучение в 1-ви клас

Очаквайте скоро информация относно Правила за прием за обучение в 1-ви клас